श्री स्वामी समर्थ परिवार,ठाणे सौ.उज्ज्वला करंदीकर/दाते

५०२,मयुरेश,बाजीप्रभू देशपांडे रोड,

श्रीस्वामीसमर्थ चौक,विष्णू नगर,

नौपाडा ,ठाणे(प.)-४००६०२,फोन-०२२-२५४२६२७५

ई-मेल आयडी :-contact@swamintavsharnam.org

 

स्वामी भवन लोणावळा नांगरगाव ,लोणावळा

फोन-९५२११४-२७५६८१